Bulletins | BRM AERO, BRISTELL aircraft manufacturer

Bulletins


 

Bulletin No.:
Bulletin číslo:
Bulletin Classification
Klasifikace bulletinu
Date of Issue
Datum vydání
Bulletin title
Název bulletinu
Affected aircraft
Týká se letadel
Brief description
Stručný popis
ALL-SA-0-0-0-0001-2020 Safety Alert Directive
Závazný
7.8.2020 (4.9.2020 Rev.1)
20.8.2020
AOI revision
Revize LP
All BRISTELL BRISTELL aircraft.
Všechny letouny BRISTELL.
Change of crew arm for aeroplane C.G. calculation. (Rev.1 – Re-classification to Safety Directive on FAA request)
Změna ramene posádky pro výpočet polohy těžiště letounu.
Download EN
Stáhnout CZ
ALL-SA-0-0-0-0005-2020 Safety Alert
Závazný
11.5.2020 KAVLICO PRESSURE SENSORS
SNÍMAČE TLAKU KAVLICO
All BRISTELL aircraft fitted with Kavlico pressure sensors.
Všechny letouny BRISTELL se snímači tlaku Kavlico.
Potential leak of Kavlico pressure sensors
Možný únik snímačů tlaku Kavlico
Download EN
ALL-SA-3-0-5-0001-2017
ALL-SA-4-0-5-0001-2017
ALL-SA-5-0-5-0001-2017
Safety Alert
Závazný
5.10.2017 ELEVATOR CONTROL STUCK
ZABLOKOVÁNÍ PODÉLNÉHO ŘÍZENÍ
All BRISTELL aircraft fitted with Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 engines and an autopilot.
Všechny letouny BRISTELL s motory Rotax 912 iS, iS Sport, Rotax 914 a autopilotem.
Elevator servo rod check
Kontrola táhla serva výškovky
Download EN
Stáhnout CZ